Kontakt Taxi MB v Bratislave

Kontaktné údaje

Dispečing
Telefón: +421 2 17 700
E-mail: info@taximb.sk

Kancelária (Nie pre objednávky taxíkov)
E-mail: office@taximb.sk
Telefón: +421 911 16 26 36

Fakturačné údaje

MOON Transfer & Services s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 51019841
DIČ / IČ DPH: SK2120559848
Obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121460/B

 

Vylúčenie zodpovednosti:
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.