Sme prvá CO₂ neutrálna taxislužba

Uhlíkovo neutrálna doprava v záujme skleníkových plynov

Kompenzácia emisií CO₂ je popri prevencii a znižovaní emisií skleníkových plynov ďalším dôležitým krokom v ochrane klímy. V tomto smere naša spoločnosť ponúka kompletné vyváženie všetkých natankovaných litrov paliva.

karbon-neutral taxi, taxi mb, eko taxi, mercedes taxi

Prečo sú potrebné úspory CO₂?

CO₂ je skleníkový plyn, ktorý absorbuje slnečné svetlo odrazené od zemského povrchu a odráža ho späť na zem. Aby sa predišlo tvorbe skleníkových plynov a tým ďalšiemu zvyšovaniu teploty v posledných rokoch, je nevyhnutné využiť všetky možnosti ochrany klímy. Jednou z možností je kompenzovať CO₂ investovaním do projektov na ochranu klímy.

Čo je projekt ochrany klímy?

Ochrana klímy nie je regionálnou záležitosťou, ale otázkou globálnej rovnováhy. CO₂, ktorý sa dostane do atmosféry, nezostáva na jednom mieste, ale rozptýli sa v atmosfére. Ako protiopatrenie proti globálnemu otepľovaniu prispievajú aj projekty na ochranu klímy k znižovaniu CO₂

Náš koncept

Vybrali sme si ClimatePartner, ako jedného z popredných svetových poskytovateľov riešení na ochranu klímy. Spolupracujeme teda s renomovaným a skúseným partnerom. Spoločnosť ClimatePartner bola založená v roku 2006 v Mníchove a spolupracuje s 1 500 spoločnosťami v 30 rôznych krajinách. Rozhodujúce pre nás boli dlhoročné skúsenosti. ClimatePartner garantoval transparentnosť všetkých procesov a projektov, ako aj individuálne poradenstvo a podporu. Naša spolupráca s ClimatePartner otvára možnosť deklarovať, to,že palivo natankované cez naše palivové karty je uhlíkovo neutrálne, čo kompenzuje príslušné emisie, ktoré spôsobujeme prevádzkou dopravy. V rámci tejto kompenzácie podporujete projekty na ochranu klímy, ktoré šetria emisie CO₂.

Portfólio projektov ochrany klímy

Spolu s renomovaným poskytovateľom ClimatePartner a našim poskytovateľom palivových kariet sme zostavili portfólio projektov na ochranu klímy, pomocou ktorých môžeme kompenzovať množstvo natankovaného paliva. Toto portfólio zahŕňa päť vybraných a nezávisle certifikovaných projektov. Okrem jasne merateľnej ochrany klímy prostredníctvom kompenzácie CO₂ projekty prispievajú tiež aj k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu a významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

VETERNÁ ENERGIA
RAJASTHAN / INDIA
 • Ročná úspora 95 000 ton CO₂
 • Vytvorenie cca 50 stálych pracovných miest
 • Zabezpečenie približne 100 000 ľudí čistou elektrinou bez emisií
  v jednej z ekonomicky najslabších oblastí
BIOMASA
SVILOSA / BULGARIA
 • Ročná úspora okolo 83 000 ton CO₂ pri výrobe energie z drevospracujúceho odpadu
 • Vytvorenie demonštračného projektu pre rozvoj technológií v Bulharsku
 • Vďaka využívaniu biomasy sa nemusia rúbať lesy ani spaľovať fosílne palivá
VETERNÁ ENERGIA
SAINT NIKOLA / BULGARIA
 • Ročná úspora 300 000 ton CO₂
 • Podpora v oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry, ochrany životného prostredia a športu pre miestnu komunitu
 • Dodatočný príjem z prenájmu pre miestnych farmárov
OCHRANA LESOV
PORTEL / BRAZIL
 • Ročná úspora 363 244 ton CO₂ vďaka ochrane dažďového pralesa v Amazónii. Bez tohto projektu by sa každý rok vyklčovalo 3 000 hektárov dažďového pralesa na sójové plantáže
 • Dlhodobo zabezpečené a úradne potvrdené pozemkové práva pre miestne obyvateľstvo
 • Pracovné príležistoti pre miestnych ľudí v Amazónii
taxi mb, karbon-neutral taxi
OCHRANA LESOV
MADRE DE DIOS / PERU
 • Ročné úspory vo výške 660 000 ton CO₂ vďaka ochrane približne 100 000 hektárov amazonského dažďového pralesa s významnou biodiverzitou, ako aj vďaka ochrane pôvodných obyvateľov
 • Ekonomické alternatívy ťažby
 • Bez tohto projektu by výstavba cesty Transamazônica predstavovala ďalšiu hrozbu

Nechcete nechávať nič na poslednú chvíľu?

Objednajte si taxi na presný čas teraz