Taxi Blog #2

Ako funguje taxameter? 📟

Čo je vlastne taxameter? 

Taxameter je meradlo na meranie času a vzdialenosti, ktoré na základe charakteristík vozidla, v ktorom je inštalovaný, a na základe nastavených taríf automaticky vypočítava a stále udáva sumu, ktorú má zákazník zaplatiť za použitie vozidla taxislužby na základe prejdenej vzdialenosti a pod hranicou určitej rýchlosti na základe času použitia vozidla okrem rôznych príplatkov, ktoré môžu vyplývať z národných predpisov. 

Stručne povedané – taxameter je meradlo, ktoré podľa vzdielanosti a času vypočítava sumu za taxislužbu. Aj v roku 2023 je to zatiaľ najtransparentnejší spôsob, akým môže byť taxislužba účtovaná.

taxameter, taximeter, taxi bratislava, microtax 07, hale taxi

Zdroj obrázku: www.hale.at

Zdroj obrázku: www.hale.at

Prečo má taxameter aj v roku 2023 stále svoj priestor na použitie?

Keďže na Slovensku stále zaostáva legislatíva v taxislužbe (asi tak 50 rokov späť oproti rakúsku haha) niekto by mohol povedať, že taxameter už patrí múzea. Podľa môjho názoru však má taxameter miesto aj v roku 2023. Aj keď ten najhlavnejší dôvod používania stále na Slovensku chýba – jednotné jazdné určené štátnou inštitúciou a jeho násladne kontrola, stále ho pre svoju cenotvorbu môžu využívať seriózne taxislužby. 

,,Akú tarifu taxikár zvolil si viete jednoducho skontrolovať priamo na taxametri. Pod kolónkou tarifa, alebo sadzba svieti číslo."

Keďže taxameter nepozná žiadne násobky, je cena vypočítavaná rovnako v akejkoľvek hodine, či dopyte po taxíkoch. Zmena cestovného môže nastať v prípade ak taxikár mení jednotlivé tarify, ktoré má v taxametre nastavené. Kvôli stále absentujúcemu plošnému jazdnému na úrovni miest je preto dôležité, aby svoje ceny každá taxislužba prezentovala transparentne na rôznych kanáloch a v neposledom rade priamo v cenníkoch na svojich vozidlách. Napríklad v Bratislave pretrváva zvyk, že v klasických taxislužbách sa používajú dve tarify – tefonická objednávka a nástup z ulice/jazda mimo mesta. My používame tiež dve tarify, avšak bez rozdielu spôsobu objednania, ale na základe času – dennú a nočnú. Akú tarifu taxikár zvolil si viete jednoducho skontrolovať priamo na taxametri. Pod kolónkou tarifa, alebo sadzba svieti číslo. Toto číslo si následne pozrite v jeho cenníku, ktorý musí byť viditeľný z miesta cestujúceho.

Aká tarifa už hraničí s neetickým účtovaním?

Ani v roku v 2023 nie je taxislužba súčasťou integrovaného dopravného systému, a tak štát preniesol cenotvorbu na prevádzkovateľom taxislužieb, ktorý si môžu svoje ceny určovať individuálne. Dopravná univerzita v Žiline vypočítava v pravidelných intervaloch cenu za ktorú by mali prevádzkovatelia taxislužieb jazdiť v ktorej sú zohľadnené najmä sociálne aspekty. Avšak po lopate povedané, moderný taxík v Bratislave, ktorý má v poriadku všetky poistenia a daňové záležitosti by nemal svoje služby ponúkať za menej, ako 1,44€/km spolu s DPH vo finálnej sume jazdného. Neetické účtovanie však, ale podľa môjho názoru začína na úrovni:

  • Nástupné: od 4,00€
  • Jazdné: od 2,00€
  • Čakanie: od 0,60€
  • Minimálne jazdné: od 20€
taxi hlavna stanica, taxi bratislava, taxi mb,

Zdroj obrázku: www.cas.sk

Mnou popísané neetické účtovanie, však ale nie je možné aplikovať pre každý prípad. Tiež záleží na tom či daná taxislužba prevádzkuje „S class“, alebo Octaviu. V bežnom taxíku, kde je ale cititeľné, že predmetná služba nie je hodná ceny môže byť takéto účtovanie neetické. Prečo neetické? Lebo aj v roku 2023 si môže prevádzkovateľ taxislužby určiť cenu, akúkoľvek si zmyslí, trebárs aj 100€/km. Následne mu taxameter overí príslušný metrologický ústav. Ak si to vy, ako zákazník nevšimnete v jeho cenníku, tak mu to žiaľ budete musieť zaplatiť. Aj takáto je realita v taxislužbe na Slovensku v roku 2023 🥲. Čo je však, ale zatiaľ isté je, že taxameter je zatiaľ najtransperentnejší spôsob, akým si môže prevádzkovateľ taxislužby vypočítať cenu za svoju službu. Na záver len dodám – používajte len seriózne taxislužby s dobrým hodnotením a vždy si skontrolujte, aspoň jedným okom cenník na dverách. Dovidenia v ďalšom našom blogu ! 🙋🏼‍♂️

Koľko bude stáť moja cesta taxíkom?

Prezrite si naše tarify v Taxi Bratislava